μαύρες ελιές καλαμών / black olives kalamon 200gr

μαύρες ελιές καλαμών / black olives kalamon 200gr

Οι ελιές αυτές με το αμυγδαλωτό σχήμα, καλλιεργούνται σε κτήματα του "Avros" στο Στόμιο Λάρισας στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως βρώσιμες μιας και θεωρούνται από τις εκλεκτότερες ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών.